Хостинг услуги

Всяка компания, нова или вече утвърдена, има необходимост да представя себе си пред своите клиенти и в световното уеб пространство (Wold Wide Web). За тази цел е необходимо да разполага с домейн (уеб адрес, например www.itstudiobg.com) и място (хостинг), на което да бъде разположен уеб сайта (това, което виждат хората, когато бъде написано избраното име в уеб браузъра).

Познавайки добре световното уеб пространство и начина, по който се предлагат различните хостинг планове, предлаганата от нас услуга, не създава предпоставки за нужда от допълнително заплащане от страна на клиентите ни, за да може техния уеб сайт да остане достъпен. Това най-често се дължи на изчерпване на някой от параметрите на хостинг пакета (например изчерпване на включения по подразбиране в пакета трафик – това е обема на данни, който се обменя между посетителите и уеб сайта).
За да можем да предлагаме висококачествена хостинг услуга, ние поддържаме партньорски и договорни отношения с няколко водещи български компании в тази област. Благодарение на този факт, ние можем да си позволим да предлагаме на нашите клиенти по-ниска цена за по-високо качество и по-добри параметри.