Компютърна поддръжка

Ай Ти Студио предлага следните варианти за компютърна поддръжка:

Инцидентно отстраняване на възникнали проблеми – в тези случаи проблемът вече е налице, като за неговото отстраняване се изискват специфични според случая действия, които се извършват на място при клиента. Поради това, че всеки случай е индивидуален, определянето на крайната цена се извършва по ценова листа според необходимите действия за отстраняването на проблема.

Абонаментна поддржка на компютърна и офис техника – предлага разнообразие от пакети за обслужване, като всеки от тях предлага различни възможности и цени, които да отговарят максимално адекватно на нуждите на клиента.

 – Базова абонаментна поддръжка – малък месечен абонамент, чиято цена е фиксирана и не се променя от броя компютри или честотата на посещенията. Избирайки този месечен абонамент, получавате отстъпка от цената на всички услуги за компютърна поддръжка, които Ай Ти Студио извършва, както и си гарантирате, че при необходимост ще имате на кого да разчитате за своевременна реакция. Всички действия, които се извършват при повикване се таксуват по действащата към момента или прикрепената към договора ценова листа на Ай Ти Студио.

 – Стандартна абонаментна поддръжка – месечен абонамент, в който броя на компютърните конфигурации и честотата на регулярните посещения определят крайната сума. В този абонаментен план са включени определен брой регулярни посещения, както и допълнителни такива, които се използват ако възникне проблем междувременно и не се заплащат допълнително. Ако въпреки това се налагат допълнителни посещения, те се таксуват по действащата към момента или прикрепената към договора ценова листа на Ай Ти Стуидо.