Услуги

Услугите, които предлагаме на нашите клиенти, са в областта на информационните технологии. Тъй като това е област, в която пазарът се развива твърде динамично, ние, като професионалисти, които разбираме това, непрекъснато се стремим да подобряваме качеството и да увеличаваме броя и разнообразието на предлаганите от нас услуги. Основният акцент на нашето развитие е по посока на софтуерно и хардуерно обслужване на компютърни системи (компютърна поддръжка), чието предназначение е за употреба в дома, малкия и средения бизнес.